فراخوان مسابقه طراحی سر در پارک بانوان شهر محمود آباد نمونه

مهلت ثبت نام 1400/08/10 لغایت 1400/08/20

جدیدترین اخبار

  مهندس مهدی بهشتی مقدم

  شهردار محمود آباد نمونه


  • ارتباط با شهردار

  • ارتباط با شهرداری

  • انتقادات و پیشنهادات

  • سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات

  • ارتباط با شورا

  • درخواست ملاقات مردمی