منشور اخلاقی کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه ، استان قزوین :

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : با رعیات نظم ، آراستگی ، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب ، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : باور دارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت انان در شهرداری جلوگیری نمایند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار انان قرار دهند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه :خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری محمود آباد نمونه می پردازند.

کارکنان شهرداری محمود آباد نمونه : استقبال خود را از انتقادات وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند.

☆ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شهرداری محمود آباد نمونه ☆