شهر محمود آباد نمونه یکی از شهرهای استان قزوین با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر و با مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار در هفت کیلومتری شهر قزوین در قسمت شمالی جاده ترانزیت قزوین-رشت قرار گرفته است این شهر به دلیل نزدیکی مرکز استان و دسترسی به شهرک‌های صنعتی و ارزان بودن قیمت مسکن و شرایط آب و هوایی مناسب مورد توجه قرار گرفته و از شهرها و روستاهای اطراف به این شهر مهاجرت و با افزایش جمعیت در سال ۱۳۷۸ از روستا به شهر تبدیل و در آن شهرداری تاسیس گردید