16 خرداد 1403

قرارداد اجاره پنج دستگاه اتوبوس جهت بکارگیری در خطوط محمود آباد نمونه

5 خرداد 1403

قرارداد خط کشی معابر

27 اردیبهشت 1403

قرارداد اجاره جایگاه تخلیه نخاله های ساختمانی

27 اردیبهشت 1403

قرارداد اجاره محل نصب پیشخوان شهر نت

27 اردیبهشت 1403

قرارداد اجاره پارکینگ ماشین آلات نمونه شهرداری محمود آباد نمونه

27 اردیبهشت 1403

قرارداد اجاره زمین چمن مصنوعی شهرداری محمود آباد نمونه

17 فروردین 1403

قرارداد اجرای پروژه آسفالت دستی مدرسه سلمان فارسی

23 بهمن 1402

آگهی مزایده: واگذاری (اجاره) پارکینگ ماشین آلات سنگین و سبک

شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد ، نسبت به واگذاری (اجاره) پارکینگ ماشین آلات سنگین و سبک به آدرس: شمال شهر محمودآباد نمونه – ضلع شمالی […]
9 مرداد 1402

آگهی مزایده تفکیک زباله از مبدا و بازیافت پسماندها

شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد تفکیک زباله از مبدا و بازیافت پسماندهای قابل بازیافت شهر را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت […]