23 بهمن 1402

آگهی مزایده: واگذاری (اجاره) پارکینگ ماشین آلات سنگین و سبک

شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد ، نسبت به واگذاری (اجاره) پارکینگ ماشین آلات سنگین و سبک به آدرس: شمال شهر محمودآباد نمونه – ضلع شمالی […]
9 مرداد 1402

آگهی مزایده تفکیک زباله از مبدا و بازیافت پسماندها

شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد تفکیک زباله از مبدا و بازیافت پسماندهای قابل بازیافت شهر را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت […]