30 تیر 1400

عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق و بندگی مبارک

عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید یادی از پیغمبر توحید و آزادی کنید او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت با تبر […]
29 تیر 1400

گزارش تصوير اطفاي حريق يك دستگاه سواري پيكان توسط عوامل آتش نشاني

گزارش تصوير اطفاي حريق يك دستگاه سواري پيكان توسط عوامل آتش نشاني محمودآباد نمونه در زير گذر نظام آباد خوشبختانه هيچگونه مصدوميت جاني در بر نداشت
29 تیر 1400

گزارش تصويري از ملاقات چهره به چهره مهندس گروسي

گزارش تصويري از ملاقات چهره به چهره مهندس گروسي براي پيگيري و رفع مشكل شهروندان محترم شهر  
29 تیر 1400

گزارش تصويري از فضا سازي سطح شهر به مناسبت دهه امامت و ولايت

گزارش تصويري از فضا سازي سطح شهر به مناسبت دهه امامت و ولايت(اعياد قربان تا غدير خم)
28 تیر 1400

گزارش تصويري از خاك برداري و ادامه پياده رو سازي پارك بانوان

گزارش تصويري از خاك برداري و ادامه پياده رو سازي پارك بانوان توسط عوامل واحد عمراني
23 تیر 1400

گزارش تصويري ساخت و نصب راه بند فلزی برای جلوگیری از مزاحمت و تردد موتور سواران به داخل بوستان سلامت

گزارش تصويري ساخت و نصب راه بند فلزی برای جلوگیری از مزاحمت و تردد موتور سواران به داخل بوستان سلامت از انتهای کوچه خیرین (جنب پارک […]
23 تیر 1400

گزارش تصویری از ادامه عملیات پیاده روسازی بوستان بانوان

گزارش تصویری از ادامه عملیات پیاده روسازی بوستان بانوان توسط عوامل واحد عمرانی شهرداری محمود آباد نمونه .
23 تیر 1400

گزارش تصویری از اجرای عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری ترانشه های حفاری معابر

گزارش تصویری از اجرای عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری ترانشه های حفاری معابر سطح شهر توسط عوامل واحد عمرانی شهرداری محمود آباد نمونه.
22 تیر 1400

گزارش تصويري از ملاقات چهره به چهره مهندس گروسي براي رفع مشكل شهروندان

گزارش تصويري از ملاقات چهره به چهره مهندس گروسي براي رفع مشكل شهروندان محترم شهر